Maar er is geen reden waarom godsdienstoorlogen gespaard zouden blijven van de sociaalpsychologische mechanismen die in "wereldse" oorlogen leiden tot verschijnselen als tunnelvisie, framing, demonisering en verharding. Deze studie richt zich speciaal op Luther en onderzoekt in hoeverre deze mechanismen hebben doorgewerkt in zijn theologie en in de latere protestantse belijdenisgeschriften. Een overeenkomstig onderzoek zou uiteraard gedaan kunnen worden naar de besluiten van Trente.
      Tegelijkertijd is dit boek meer dan een polemologische casestudie, want ondanks de zware kritiek die na de tweede wereldoorlog op deze geschriften is gekomen vormen ze nog steeds de theologische grondslag van de Protestamtse Kerk Nederland. Het zou de intellectuele integriteit ten goede komen als ze opnieuw zouden worden doordacht en het kan daarbij een morele steun zijn te beseffen dat de meest bekritiseerde aspecten van deze geschriften over het algemeen juist diť aspecten zijn welke zijn gecreŽerd door de godsdienststrijd.