Verwijspagina
voor de websites en publicaties van Gerald Russelman

Over de auteur     Bestellen boeken     Contact     Link naar Twitter

Websites.
Iedere website is gewijd aan een eigen onderwerp

• Sociale mechanismen
http://socialemechanismen.nl/
Deze website heeft wetenschappelijke pretentie. Ik formuleer hierin sociaalpsychologische begrippen en mechanismen die helpen om de ontwikkeling van de huidige Europese cultuur te begrijpen.

• Pacifisme NU
http://pacifismenu.nl/
In deze website zoek ik naar een eigentijdse vorm van pacifisme (pax=vrede). Uitgangspunt daarbij is dat echte vrede tussen partijen niet bereikt kan worden door gezamenlijke onderwerping aan de knoet, maar door het bewust kiezen voor het principe van leven en laten leven.

• Ontwerp voor een Canon van de Europese cultuurgeschiedenis
http://www.canon-europese-cultuurgeschiedenis.nl
Er bestaat een Canon van de Nederlandse geschiedenis. Naar het voorbeeld hiervan ben ik bezig een Canon te maken van de geschiedenis van Europa. Daarbij zal veel meer aandacht worden besteed aan culturele onbtwikkelingen dan aan politieke.

• De groot-Europese gedachte
http://grooteuropa.nl/
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het visioen van een groot Verenigd Europa. In deze website wordt de groei van dit visioen beschreven, hoe het wordt uitgedragen door de EU en wat de gevolgen daarvan zijn.

• Oudere publicaties en artikelen
http://www.gherusselman.nl
Deze website bevat een aantal artikelen die ik lang geleden heb geschreven.

• Artikelen over het milieu
http://www.geraldrusselman.nl/milieu/index.html
Deze website bevat een aantal artikelen over belangrijke milieuonderwerpen die ik eens grondig heb uitgezocht.

• Depot voor allerlei losse notities
http://www.kantt.nl
Deze website dient als depot voor notities, enz. waarnaar ik vanuit een artikel of een tweet via een link naar verwijs.


Boeken

• Van James Watt tot Sigmund Freud. De opkomst van het stuwmodel van de zelfexpressie (1983).
Dit boek (mijn proefschrift) gaat over de neurofysiologische achtergrond van de psychoanalyse van Sigmund Freud. Deze achtergrond is omstreeks 1920 onhoudbaar gebleken.
      In 1842 werd de wet van behoud van energie ontdekt, hetgeen leidde tot een ware cultus van het energiebegrip. Deze werd nog versterkt door het vrijwel gelijktijdig verschijnen van indrukwekkende stoomlocomotieven, die als het ware een zichtbare uitdrukking waren van het begrip energie. Dit werkte door in de neurofysiologie, waarin men ....   lees verder

• Honderd jaar antifascistische psychologie. Een terugblik op de invloedrijkste psychologische stroming van de twintigste eeuw (2003)
Freud kreeg in zijn jonge jaren in Wenen (rond 1900) te maken met antisemitisme. Zijn verzet hiertegen speelde in toenemende mate een rol in de psychoanalyse die hij bezig was te ontwikkelen, bijvoorbeeld in zijn concept superego. Later ging hij er steeds meer aan twijfelen of hij met zijn methode wel psychiatrische patiŽnten kon genezen. Het begon er steeds meer op te lijken dat de psychanalyse alleen mensen kon genezen die het niet echt nodig hadden. Steeds meer werd de psychoanalyse een soort tweede opvoeding. En dan wel een antifascistische opvoeding.       Lees verder

• Luther en de oorlog. Over de doorwerking van de godsdienststrijd in de protestantse belijdenisgeschriften. Een polemologische studie (2018)
Deze studie is geschreven vanuit principieel pacifistisch standpunt. Uitgangspunt is dat er geen "heilige oorlogen" bestaan en dat dit ook geldt voor de godsdienstoorlogen die in de 16e en 17e eeuw Europa teisterden. Tijdens deze oorlogen vielen er talloze doden en werden er grote verwoestingen aangericht. Maar veel langduriger was de schade die door deze oorlogen werd aangericht aan de christelijke theologie. Door deze oorlogen werden de strijdende partijen gedwongen "hun" waarheid zo scherp mogelijk te formuleren: de hervormers deden dat door het opstellen van belijdenisgeschriften, de Rooms-katholieken door de besluiten van het Concilie van Trente. Beide partijen meenden later dat de waarheid ongeschonden uit de strijd tevoorschijn was gekomen, zoals goud gelouterd tevoorschijn komt uit het vuur.         Lees verder